Skarvband butyl

FGArtikelnummer:T525011

Storlek: 20 x 1,5mm x 20m
Pris:
REA-pris135,95 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Självhäftande elastisk butylmassa för absolut täta och beständiga skarvar.

Åldringsbeständigt och dubbelhäftande band av elastisk butylgummimassa. Försedd med skyddsremsa som avlägsnas vid montage.

Produktbeskrivning

LUFT- OCH FUKTTÄTNINGSBAND

Används som fukt-, vatten- och lufttätning inom- och utomhus. För skarvar, genomföringar eller skador på byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super), trä, primad betong och metallytor m. m.

Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar. Motverkar energiförlusterna i isolerade konstruktioner.

Extra tålig mot fukt och vatten.

2. Skarvar

Skarvar i membranet utförs med min 200 mm överlapp med tillhörande försegling. Förseglingen utgörs i systemet av ett dubbelhäftande Skarvband butyl som placeras mitt emellan överlappet. Tryck fast butylbandet mot underlaget med skyddspapper på. Se till att det vidhäftar och frigör sedan detta skyddspapper. Fixera och tryck fast överlappande membrans våd noga.


Vid kallare väderlek (<5° C) komplettera skarvbandet med butylmassa i sträng ca 5cm från kant. Avsluta med att helt försegla och skyddstejpa skarvkanten med den enkelhäftande Tätningstejp T-Flex. Applicering sker noga med handtryck eller roller.

3. Genomföringar

Tätningar vid runda genomförningar utföres enklast i systemet med tillhörande stosar. Stosen kommer att överlappa håltagningen i membranet och bilda en tät anslutning mot röret eller slangen. Gummistos försedd med självklistrande undersida av butylhäftämne (enl. 3:1) finns i olika standarddiametrar. Frigör skyddspappret under stosen. Tryck ner stosen mot underlaget och fixera stosen med roller. Stos av gummi som ej är självklistrande (enl 3:2) monteras lika men klistras mot underlaget med tillbehör Skarvband butyl eller butylmassa T-Fix i tre strängar med helt förslutna ringar. 3:2 tejpas efter härdning skyddande i ytterkant med Tätningstejp T-Flex.

Förslut toppen av gummistosen runt röret/kabeln med antingen slangklämma eller Skarvband butyl. Lufttätheten är viktig att få till i toppen och botten av genomföringsstosen.

Kom ihåg

• Ytor som skall tejpas och tätas skall vara rena, torra och fettfria.
• Alla skarvar och genomföringar måste vara täta och helt slutna för att uppnå fullgod funktion i radonskyddet.
• Som skarvhjälpmedel använd endast de i systemet rekommenderade tillbehören.
• Monteringen bör utföras under temperaturer som gynnar appliceringen av skarvhjälpmedel som tejp, butylmassa och stos. Vid svalare väderlek (<10 °C) varmlagra samtliga ingående produkter innan montering. Värm
försiktigt med varmluftspistol under appliceringen vid behov. Vid temperaturer <5 °C komplettera tätningen av
skarven med butylmassa.
• Membranet skall innan inbyggnad/täckande synas efter skador. Dessa ska åtgärdas och tätas med skarvhjälpmedel och/eller eventuell lagningsbit av membranet.
• Användningen på fuktbenägna underlag (som betong) bör dimensioneras efter dess fuktinnehåll. Membranet
uppvisar tätskiktsegenskaper motsvarande en s k Fuktspärr (se redovisat ångenomgångsmotstånd) och skall
därefter användas.
• Säkerställ att eventuellt fyllnadsmaterial ovan membranet är radonfritt.
• Vid osäkerhet beträffande radonåtgärder eller fuktproblem i grunden kontakta sakkunnig för konsultation.
• Produkterna bör lagras i skydd för solljus och nederbörd samt under normal lagringstemperatur.
• Efter montage skall snarast samtliga ingående produkter i systemet byggas in i konstruktion i skydd mot
solljus (-UV) och nederbörd.

Specifikationer

Byggvarudeklaration: Ladda ner

Tekniskt datablad: Ladda ner

SP Certifikat: Ladda ner

Datablad


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade