Protox HYSAN spray - 500ml För rengöring och desinfektion av mögelsvamp.

KANONPRISER
ProtoxArtikelnummer:P31075

Pris:
REA-pris173,57 kr Ordinariepris 204,12 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och desinfektion av mögelsvamp. Det kan även användas till en mängd andra ändamål som luktborttagning och desinfektion av bakterieväxt och virus.

ProtoxHysan kan appliceras som traditionellt rengöringsmedel.

Produktbeskrivning

Mögelsvamp

Har det uppstått missfärgning och tillväxt av mögelsvampar, tvättas den angripna ytan med ProtoxHysan. Eventuellt kombineras behandlingen med manuell rengöring. Se mer om användning av ProtoxHysan.

Om det finns risk för att det rengjorda området återfuktas rekommenderas en förebyggande behandling mot ny mögeltillväxt med ProtoxMögel.


Luktborttagning

Dålig lukt kan tas bort genom att blöta ner/tvätta de påverkade ytorna. Det kan med fördel kombineras med ProtoxAbScent-påsen, som hängs upp för borttagning av restlukt.


Bakterie- och virusdesinfektion

ProtoxHysan är ett effektivt desinfektionsmedel mot alla former av bakterier och virus. Det finns därför många exempel på användning av ProtoxHysan, t.ex. efter skyfallsskador med uppstigande E. Coliinfekterat avloppsvatten, desinfektion efter döda djur/människor, desinfektion efter duvavföring, Legionella, Listeria, fågelinfluensavirus, Newcastlevirus m.m.

Inomhusklimat

ProtoxHysan kvarlämnar inga hälsoskadliga kemiska rester på den behandlade ytan, enligt inomhusklimatrapporten. Det finns därför ingen begränsning på behandlingsytans storlek.


Dimmspray

Vid användning av dimmspray har ProtoxHysan stor desinfekterande effekt på luftburna mögelsporer, bakterier och virus.


Specifikationer

Utspädning: Före användning kan ProtoxHysan spädas 1:4
Förbrukning: Beroende på botten, cirka 0,5 liter användningslösning/m2
Omrörning: Nej.
Applicering: Appliceras bäst med hand- eller ryggspray. Bearbetas med stel borste/kvast, svamp, polerskiva eller liknande.
Se avsnitt ”ProtoxHysan - användning”
Användnings- temperatur: > 5 °C.
Ventilation: Se till att det finns bra ventilation under behandlingen och under uttorkningsperioden.
Korrosion/blekning: Det kan förekomma korrosion på vissa metaller och blekning på färgkänsliga ytor/material.
Torktid: 4-8 timmar vid 20°C.
pH: 8,5.
Lukt: Svagt klorliknande.
Rengöring: Vatten och tvål
Förvaring: Mörkt och kallt. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel.
Hållbarhet: 1 år.
Deponering: Tom förpackning kan deponeras med sophämtningen.
Säkerhet: Läs leverantörsvägledningen innan användning. Med dimmspray ska helmask användas med B2/P2 filter. Får inte utsättas för temperaturer över 50 celsiusgrader eller tillföras syra, eftersom det då bildas klordioxid (se datablad).
Miljö: Inte märkningspliktig

Datablad

Handboken: Ladda ner

Tekniskt datablad: Ladda ner PDF

Säkerhetsdatablad: Ladda ner PDF

 

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade