Papptakstos, gummi

FGArtikelnummer:T298015

Storlek: Nr 1 = 12/19/25/38mm
Pris:
REA-pris198,47 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Genomföringar till papptak

Produktbeskrivning

LUFT- OCH FUKTTÄTNING

Åldringsbeständiga stosar av EPDM-gummi med krage av antingen akrylhäftämnesförsedd fuktavstötande kraftpapper eller butylhäftämnesbelagd aluminiumfolie (t. ex. horisontella ytor, tak). Försedda med skyddspapper som avlägsnas vid montage. Sortiment: Runda genomföringar i olika dimensioner. Som fukt- och lufttätning invändigt och utvändigt. För runda genomföringar i ytterväggen används Kraft-versionen på ytor som byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super) samt flertalet utvändiga vindskyddskivor m. m. Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar. Motverkar energiförluster i isolerade konstruktioner

Tätningar vid runda genomförningar utföres enklast i systemet med tillhörande stosar. Stosen kommer att överlappa håltagningen i membranet och bilda en tät anslutning mot röret eller slangen. Gummistos försedd med självklistrande undersida av butylhäftämne (enl. 3:1) finns i olika standarddiametrar. Frigör skyddspappret under stosen. Tryck ner stosen mot underlaget och fixera stosen med roller. Stos av gummi som ej är självklistrande (enl 3:2) monteras lika men klistras mot underlaget med tillbehör Skarvband butyl eller butylmassa T-Fix i tre strängar med helt förslutna ringar. 3:2 tejpas efter härdning skyddande i ytterkant med Tätningstejp T-Flex.

Förslut toppen av gummistosen runt röret/kabeln med antingen slangklämma eller Skarvband butyl. Lufttätheten är viktig att få till i toppen och botten av genomföringsstosen.

Kom ihåg

• Ytor som skall tejpas och tätas skall vara rena, torra och fettfria.
• Alla skarvar och genomföringar måste vara täta och helt slutna för att uppnå fullgod funktion i radonskyddet.
• Som skarvhjälpmedel använd endast de i systemet rekommenderade tillbehören.
• Monteringen bör utföras under temperaturer som gynnar appliceringen av skarvhjälpmedel som tejp, butylmassa och stos. Vid svalare väderlek (<10 °C) varmlagra samtliga ingående produkter innan montering. Värm
försiktigt med varmluftspistol under appliceringen vid behov. Vid temperaturer <5 °C komplettera tätningen av
skarven med butylmassa.
• Membranet skall innan inbyggnad/täckande synas efter skador. Dessa ska åtgärdas och tätas med skarvhjälpmedel och/eller eventuell lagningsbit av membranet.
• Användningen på fuktbenägna underlag (som betong) bör dimensioneras efter dess fuktinnehåll. Membranet
uppvisar tätskiktsegenskaper motsvarande en s k Fuktspärr (se redovisat ångenomgångsmotstånd) och skall
därefter användas.
• Säkerställ att eventuellt fyllnadsmaterial ovan membranet är radonfritt.
• Vid osäkerhet beträffande radonåtgärder eller fuktproblem i grunden kontakta sakkunnig för konsultation.
• Produkterna bör lagras i skydd för solljus och nederbörd samt under normal lagringstemperatur.
• Efter montage skall snarast samtliga ingående produkter i systemet byggas in i konstruktion i skydd mot
solljus (-UV) och nederbörd.Specifikationer

Specifikationer

Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade