Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner

MaguiarsArtikelnummer:G8224

Storlek: 710ml
Pris:
REA-pris104,08 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Flamfria och rena glasrutor

Produktbeskrivning

Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner är ett resultat av år av samarbete med professionella bilvårdsföretag för att hitta det snabbaste och effektivaste sättet att rengöra glas och speglar samt att eliminera risken för flammighet som annars är vanligt.

Denna nya förbättrade formula har en överlägsen rengöringsförmåga som tacklar även de mest smutsiga rutorna.

Tar enkelt och snabbt bort vägsmuts, rökbeläggningar, fågelspillning, insekter och andra föroreningar.

Nu också med anti-imfunktion!

Faroangivelser

Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade