Meguiar's Hot Shine Tire spray

MaguiarsArtikelnummer:G12024

Storlek: 710ml, Spray
Pris:
REA-pris94,27 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Däcken får otrolig svärta med riktig "wet look"

Produktbeskrivning

Hot Shines höga lyster får du med hjälp ett reglerbart munstycke på flaskan. Mycket vattenmotståndiga polymer i kombination med antizonteknologi bevarar däcken svarta längre samt förhindrar sprickor och att de åldras i förtid. Den höga glansfaktorn skänker ett våtliknande utseende med en mörk glans!

Faroangivelser

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Framkalla INTE kräkning
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall

Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade