Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner

MaguiarsArtikelnummer:G9524

Storlek: 710ml
Pris:
REA-pris133,83 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

En ny formula som nu rengör både fälgar och däck med effektivt skum som löser upp smuts, sot & bromsdamm.

Produktbeskrivning

Hot Rims All Wheel Cleaner, namnet säger allt! Liknar inget annat när det gäller att ta bort ingrodd smuts och bromsdamm. Bli av med envisa beläggningar med Hot Rims unika skum som bokstavligt gör att smuts och bromsdamm rinner av BÅDE från fälgar och däck.

Efterlämnar en härlig ren lyster efter sig.

Faroangivelse

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation
Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade