Meguiar's Carpet & Interior Cleaner - 473ml

MeguiarsArtikelnummer:G9416EU

Pris:
REA-pris110,86 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Rengöring för textiler t ex bilsäten, soffor mm

Produktbeskrivning

Kaffe, läppstift, olja eller andra svåra fläckar behöver inte sitta kvar i mattorna eller klädseln. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan.  

  

Specifikationer

Signalord Fara

Faroangivelse

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

 

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn

Inandas inte dimma, ångor eller sprej

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

 

VID FÖRTÄRING

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Förvaras inlåst

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT

Datablad

Länk

kopplingarkopplingar ,hernia-tapetlim-nw,anza-rollerset-tapetklisterset,anza-tapetverktyg,anza-tapetset-tapetkniv-och-tapetverktyg,anza-tapetborste-3-radig-tra-naturborst,fiberduk-forgrundad-kontur-25,easy-cover-select,easy-cover,bostik-cellulosasvamp,tapetbord-i-papp,anza-tapetsax

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade