JOTUN SILIKAT MURPRIMER

KANONPRISER
JotunArtikelnummer:27FPRICVA

Storlek: 2L
Pris:
REA-pris324,22 kr Ordinariepris 336,56 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Silikatbaserad grundning och tillsatser för JOTUN Silikat Murfiller och JOTUN Silikat Murfärg.

  • Grundning och tillsats - för kalkrik puts
  • Mycket bra inträngning
  • Utjämnar sug i underlaget
  • Binder lösa partiklar
  • Mycket diffusionsöppen

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Typ

Silikatbaserad grundning och tillsatser enligt DIN 18363, 2.4.1 för JOTUN Silikat Murfiller och JOTUN Silikat Murmaling.

Egenskaper och fördelar

Grundning och tillsatsmedel för kalkgips. Utjämnar sug i underlaget, har god inträngning. Mycket diffusionsöppen.

Användningsområde

Används som grundning på sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem.

Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv. JOTUN Silikat Murprimer kan inte användas tillsammans med JOTUN Impregnering mur & sten.

Appliceringsverktyg / -metoder

Grov, alkaliefast pensel. Påföres nerifrån och upp på obehandlad mur/puts.

Rengöring av verktyg

Vatten och Jotun Penseltvätt

Sträckförmåga och skikttjocklek

4-8m² /liter, Beror av underlagets sugförmåga.

Förhållanden under applicering

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C. Skall inte påföras i direkt solljus.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget , luftfuktighet och luftcirkulation. Högre luftfuktighet förlänger torktiderna avsevärt.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) Luftens temperatur 50 % 10 °C 50 % 23 °C

Övermålningsbar efter 24 t 12 t 23 °C

Dammtorr 1 t Underlagets temperatur 10 °C

Bruksanvisning

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Skölj av med rent vatten.

Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning.

Silikat etsar fönsterglas, metall och natursten vilka därför bör övertäckas.

Obehandlat tegel skall putsas innan målning.

Putsarbete skall utföras enligt gällande standard.

Ytor som tidigare är behandlade med organisk färg måste återställas till ursprungligt skick (bar puts) innan övermålning.

Grundning:

All bar puts samt starkt/ojämnt sugande underlag grundas med JOTUN Silikat Murprimer som blandats 1:1 med vatten. Påför nerifrån och upp.

Mellanstrykning:

Vid behov av att utjämna strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor appliceras 1 x JOTUN Silikat Murfiller (spädd med JOTUN Silikat Murprimer 5:1) innan slutstrykning med JOTUN Silikat Murfärg. JOTUN

Silikat Murfärg använd som mellanstrykning i uppbyggnaden av system tillsätts JOTUN Silikat Murprimer i förhållandet 2 delar Murfärg till 1 del Murprimer.

Slutstrykning:

JOTUN Silikat Murfärg.

Specifikationer

Produktdata

Emballagestorlek

2L och 10L.


Glans

Matt

Kulör

Transparent/vit

Generisk typ

Silikatbinder enligt DIN 18363,2.4.1

Volymtorrhalt

13.1 ± 2 volym%


Litervikt

1.03

pH värde

11

VOC

EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC

Datablad

FDV Förvaltning, Drift & Underhåll: Ladda ner

Tekniskt datablad: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade