Illbruck FM610 Fogskum Helår

KANONPRISER
IllbruckArtikelnummer:TI340928

Storlek: 500ml
Pris:
REA-pris62,40 kr Ordinariepris 68,97 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Produktbeskrivning

Användningsområde:

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betonglättbetongelement och för genomföringar under mark.

Utmärkande egenskaper

  • Expanderar i minusgrader
  • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
  • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
  • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier


Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas.

Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar munstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden.

Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Kulör:

Grön

Förberedelser:

  • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
  • Fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte i minusgrader).
  • Täck omkringliggande ytor. Applicering, använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20ggr, skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp och ner.
  • Fyll endast ca 50% av det tilltänkta utrymmet eftersom fogskummet fortsätter att expandera under härdningen. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
  • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager.
  • Skydda skumfogen mot UV-ljus. Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Begränsningar:

Rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor. Ej lämpligt för rörelseupptagande fogar. Får inte utsättas för UV exponering.


Specifikationer

Teknisk information

Torktid Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre. Temperaturbeständighet -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C. Användningstemperatur -10°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur. Cellstruktur Fin.

Övermålningsbarhet

Kan övermålas efter genomhärdning.

Kemikaliebeständighet

God Densitet 25 - 35 kg/m³ Draghållfasthet 116 kPa DIN 53455 Skjuvhållfasthet 59 kPa DIN 53422 Tryckkraft 61 kPa vid 10% tryckpåkänning ISO 844 Deformation < 10% tillåten Brottöjning 15% DIN 53455 Vattenabsorbering 0.2% (kg/m²) EN 1609

Värmeledningsförmåga

36 mW/m.K EN 12667

Ljudisolering

Index upp till 60db ift rapport

Lagring

Lagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.

Åtgång

Volymökning efter applicering: 500 ml flaskan ger upp till 22 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH. 750 ml flaskan ger upp till 33 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH. Brandklass B3 DIN 4102

Datablad

Tekniskt datablad: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade