FALU VAPEN FASADFÄRG

KANONPRISER
Falu VapenArtikelnummer:FV56504

Storlek: 4L
Variant: FALURÖD
Pris:
REA-pris402,43 kr Ordinariepris 470,06 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Falu Fasad (tidigare Fasadfärg) är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Den är matt och lättstruken.

Kulörkarta, godkända kulörer,- klicka här.

Produktbeskrivning

  • Helmatt
  • Fäster på hyvlat virke
  • Stort utbud av kulörer
  • Kräver inga grundfärger
  • Längre ommålningsintervall än traditionell Rödfärg

 

Använd­ning­som­råde
Mål­ning av trä­fasader

 

OBS rek­om­menderas ej på tidi­gare färgsys­tem som innehåller akrylatbindemedel och vi avråder även att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverkar kulören.

 

För­e­han­dling
Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säk­er­ställ mål­nings­bart under­lag. Måla inte på färskt tryckim­preg­n­erat virke, även fab­riks­grun­dat virke med en fet grund­färg är min­dre lämpligt som under­lag.

 


Tidi­gare målade ytor:

Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Var noga med att fasaden är torr innan mål­ning högst en fuk­thalt av 17%.
Vid andra typer av under­lag rådgör med Din färghandlare.

 


Mål­ning
Rör om fär­gen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten. Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el­brä­dans längd. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast. Vid kulör­byte på fasad tidi­gare målad slam­färg är det vik­tigt att den ursprung­liga slam­fär­gen noga borstas bort för att de äldre pig­menten inte ska påverka den nya fär­gen. Kon­trollera att kulören som önskas och tas fram genom bryt­sys­tem är god­känt av oss (se startsidan).

 

Specifikationer

Torrhalt : Vikttorrhalt: 35 +- 3 Volymtorrhalt: 23% +- 2
VOC:
Produktens <3 g/l, Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Densitet:
1,1-1,3 Kg/l
Glansgrad:
Helmatt

 

Appliceringsmetod: Pensel
Färgåtgång:
1 liter räcker 4-6 m


Datablad

Tekniskt datablad: Ladda ner PDF

Säkerhetsdatablad: Ladda ner PDF


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade