BOSTIK PU 2637 LJUSGRÅ - 300ml

KANONPRISER
BostikArtikelnummer:BOS30860307

Pris:
REA-pris112,94 kr Ordinariepris 125,04 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Speciellt lämpad för rörelsefogar utomhus.

Fogar runt fönster, dörrar samt mellan betongelement och tätningar mot takpapp och av sten/klinker mot betongtrappor.

  • Högelastisk
  • Väderbeständig
  • För rörelsefogar

 

Produktbeskrivning

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent fogmassa på polyuretanbas för bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är lättapplicerad med hand- eller tryckluftspruta och dess speciella konsistens gör att tilltryckning och pinning är förenklade. Efter reaktion med fuktighet härdar massan till ett elastiskt och beständigt gummi med god rörelseupptagningsförmåga. Den härdade fogen är övermålningsbar (se vidare under Tekniska Data). Färgens vidhäftning kan förstärkas genom att sanda fogen med fin ren sand omedelbart efter appliceringen av massan.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För in- och utvändiga rörelsefogar i betong-, tegel- och metallfasader samt runt trä-, metall och PVC-fönster.

 

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling av fogytorna. Alla ytor måste vara torra och fria från fett och damm. Olje- och fettrester, framför allt på metall, glas etc avlägsnas med exempelvis MEK. Murbruksrester och cementslam avlägsnas mekaniskt. Vittrad målning på metall och trä är olämpligt som underlag. Vid fogning mot målade ytor rekommenderas provfogning för att bedöma primerbehovet och eventuell risk för färgförändring mot speciellt vitfog.

 

Primerbehandling

Bostik 2637 har mycket bra vidhäftning till de flesta byggmaterial utan primer. Vidhäftningen kan dock i vissa fall förbättras på t ex sugande och porösa ytor genom primning med Bostik Primer 5075. För att minska risken för blåsbildning i fogen pga fukt från fogytorna används Primer 5075 som fuktspärr. Primern stryks på underlaget och skall torka minst 15 minuter och högst 4 timmar före appliceringen av fogmassan.


Rekommendationer

Ingen primer: Keramik, porslin, stengods, glas, aluminium, rostfritt stål, plastlaminat, polyester och polyuretan.

 

Primer 5075:

Betong, cementputs, lättbetong, gips och obehandlat trä. Dilatationsfogar i fasader mellan betong- och lättbetongelement samt i puts- och tegelfasader.

 

Allmänt:

För fogning mot målade ytor rekommenderas provfogning pga färgernas varierande sammansättning och kvalitet.

 

Förbehandling av fogar

Fogen bottnas med t ex Bostik Bottningslist och fixeras på riktigt fogdjup. För att undvika skador på bottningslisten, vilket kan ge blåsbildning i fogen, monteras listen med trubbiga, släta verktyg eller med roller. I fogar med fast botten, där rund bottningslist ej får plats, läggs släta skumprofiler eller polyetentejp för att förhindra att fogmassan häftar mot fogbottnen. Olämpliga bottningsmaterial är sådana som är olje-, tjär- eller bitumenhaltiga, hampa eller mineralull. Fogkanterna kan, om så erfordras, maskeras med tejp, vilken avlägsnas omedelbart efter tillslätning av fogmassan.

 

Applicering av fogmassan

Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles väl vid sprutningen så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Efter appliceringen av fogmassan slätas ytan till med en fogpinne som doppats i vatten. Se noga till så att vatten ej kommer mellan fogsidan och massan. Fogdimensionering Det är ytterst viktigt att fogbredden på är korrekt dimensionerade på konstruktionsstadiet med hänsyn till de förväntade rörelserna i fogen. Rörelsen får inte överskrida fogmassans maximala deformationsförmåga, för Bostik 2637 är detta ±25%. Som allmän regel vid fogdimensionering vid rörelsefogar med Bostik 2637 gäller att fogbredd/fogdjup bör förhålla sig som 2/1. Fogens bredd x djup bör ej överstiga 30x15 mm. Fogmassans djup får i inget fall understiga 8 mm.

 

MILJÖ & HÄLSA

Beakta Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar om isocyanater. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

 

UNDERLAG

Betong, kakel, klinker, tegel, glas, trä, svartplåt, eloxerad aluminium, takpapp, asfalt (bitumenprodukter).

 

TEKNISK DATA

Klibbfri yta:

7-8 timmar vid 23°C, 50% RF


Härdning:

1 dygn = 1,6 mm, 7 dygn = 8 mm


Rörelseupptagning:

25% av ursprunglig fogbreddSpecifikationer


Egenskaper före applicering

 

Materialtyp

Polyuretan

 

Konsistens

Tixotrop, smidig massa

 

Härdsystem

Härdar med luftens fuktighet

 

Densitet

Ca 1,2 g/cm³

 

Arbetstemperatur

+5 till +35ºC

 

Lösningsmedel

Xylen

 

Brandfarlig

Nej Flampunkt +65°C

 

Lagringstid

Minst 24 månader i obruten förpackning. Lagras torrt och svalt.

 

Färger

Grå, vit, brun, svart och gul

 

Förpackning

0,3 ltr aluminiumpatron och 0,6 ltr aluminiumpåse

 

Egenskaper efter applicering

Temperaturbeständighet

-30º och +70ºC. Temporärt +90ºC.

 

Åldringsbeständighet

Mycket god

 

Kemikaliebeständighet

Långvarigt beständig mot vatten. God vid kortvarig kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel.

 

Övermålningsbar

Möjligt med konstharts- och dispersionsfärger. Vid målning med alkydbaserade färger och vissa lacker kan torkningsförloppet störas och förlängas. Färgförändringar av fogen kan även förekomma pga kemisk påverkan från ytbehandlingarnas komponenter. Provfogning rekommenderas.

 

Klibbfri yta

7-8 timmar vid 23ºC, 50% RF

 

Härdning

1 dygn = 1,6 mm; 7 dygn = 8 mm; 14 dygn = 10 mm vid 23ºC, 50% RF Hårdhet Ca 21° Shore A, 14 dygn +25ºC, 50% RF

 

Rörelseupptagning

Ca ±25% av ursprunglig fogbredd Elasticitetsmodul Ca 0,54 N/mm² vid 100% töjning och med varierande fuktighet och

 

Datablad

Tekniskt datablad: Ladda ner

Byggvarudeklaration: Ladda ner

Prestandadeklaration: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade