BOSTIK FIBER UNIVERSAL RAPID - 25kg

KANONPRISER
BostikArtikelnummer:BOS30860300

Storlek: 1
Pris:
REA-pris237,53 kr Ordinariepris 263,63 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Snabbhärdande för tunna skikt

Bostäder, badrum, kontor mm, fallspackling, värmegolv, inomhus på underlag av betong, klinker, pvc, linoleum, trä, spånskiva mm*.

  • Fiberförstärkt
  • Pumpbar
  • Självuttorkande
  • M1

Produktbeskrivning

BESKRIVNING AV PRODUKT

FIBER UNIVERSAL RAPID är en cementbaserad, fiberförstärkt självutjämnande, pumpbar, självuttorkande avjämningsmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avjämningsmassa är avsedd för följande underlag inomhus: betong, gips, klinker, spånskiva, lättbetong samt värmegolv. Kan även användes för flytande golvkonstruktion. Använd alltid trådsvetsat armeringsnät på golvspånskiva. Kan läggas i skikt 4-30 mm.

ARBETSBESKRIVNING

Rengöring:

Se till att underlaget har god ythållfasthet och är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc. Lösa skikt och slamlager (betonghud) avlägsnas mekaniskt. Underlaget ska hålla minst +10ºC samt RF (relativ fuktighet) vara <95%. Vid eventuellt tillskjutande fukt, kontakta Bostik AB.

Förbehandling:

Underlaget ska alltid förbehandlas med BOSTIK PRIMER 6000 enligt separat instruktion. Starkt sugande underlag kan behöva upprepade primer behandlingar. Låt torka!

Blandning:

Förpackningens innehåll blandas med 5,0 L rent, kallt vatten. Rör om kraftigt med vispförsedd borrmaskin till en homogen och lättflytande massa. Massans temperatur bör ligga mellan +10ºC till +20ºC.

Brukstid:

ca 25 min och öppentid ca 15 minuter.

Flytförmåga:

(SS 923519): 140-150 mm. Vid fallbyggnad minskas vattenmängden med 0,5-1,0 L.

Applicering:

Massan pumpas eller hälls ut på underlaget och flyter själv samman till en jämn och plan yta. Fördela om nödvändigt med tandad spackel. Ta hänsyn till massans öppentid för att undvika vallar och ojämnheter. Ytan kan normalt beträdas efter 1-3 timmar samt är beläggningsbar efter 1 dygn i skikt upp till 30 mm. De angivna torktiderna förutsätter +20ºC, max 50% RF och ett visst luftombyte. Kräver beläggningen lägre RF än 85%, kontakta Bostik AB.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

Åtgång:

1,65 kg/m² och mm tjocklek enl GBR (Golv Branschens Riksförening).

Att tänka på:

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.
** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Specifikationer

TEKNISK DATA

Egenskaper före användning

Materialtyp

Cementbaserad med tillsatsmedel

Färg

Grå

Densitet

1,6 kg/liter

Torktid

Ca 12 timmar vid 20 C

Materialåtgång

1.65 kg/ kvm och mm, se monteringsanvisning

Arbetstemperatur

Kan appliceras från +10 till +25°C

Rengöring

Rengör händer och verktyg omgående med ljummet vatten

Lagringstid

12 månader i oöppnad förpackning vid +20oC.

Brandfarlighet

Sprider eller underhåller inte eld.

Datablad

Tekniskt datablad: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner


Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade